Charakteristika

Číslo LHC 1329
PUPFL 17 378 ha
Porostní 16 895 ha
OLH 1 000 ha

Seznam LHC s % zastoupením na území OJ

Číslo LHC Název LHC % podíl na území LS
1329 Město Albrechtice 100%

Podíl výměry dle kategorií lesa

Číslo kategorie Název karegorie % podíl na území LS
1 les hospodářský 85,6 %
2 les ochranný 0,5 %
3 les zvlášt. určení 13,9 %

Podíl dřevinné skladby

Název dřeviny % podíl na území LS
smrk ztepilý 59,6 %
jedle bělokorá 1,5 %
borovice lesní 5,9 %
modřín opadavý 9,6 %
douglaska tisolistá 0,2 %
ostatní jehličnaté 0,1 %
duby (zimní, letní) 6,9 %
buk lesní 7,1 %
javor klen, javor mleč 2,7 %
jasan ztepilý 1,0 %
habr obecný 0,5 %
bříza bělokorá 1,8 %
olše lepkavá 1,0 %
lípa malolistá 1,3 %
ostatní listnaté 0,8 %