Základní informace o NS Cvilín

NS Cvilín v seznamu naučných stezek

Popis trasy

Název: Naučná stezka Cvilín
Místo: Krnov
Zaměření NS: lesnictví, příroda, ekologie
Počet zastávek: 11
Délka trasy: základní okruh asi 4 km, pro pěší 2 hodiny cesty. Uprostřed okružní trasy je odbočka k dalším 2 zastávkám v délce asi 2 km, která pokračuje jako zelená turistická značka do Úvalna přes vrch Strážiště s rozhlednou.
Náročnost: střední, části trasy vedou po značených cyklostezkách.
Na stezce je zřícenina hradu Šelenburk a dětské lesní hřiště.
Začátek a konec NS: Penzion pod Šelenburkem (ve směru na Opavu za dopravní značkou „Konec obce“ odbočka vpravo do kopce na polní asfaltku, před vrcholem kopce je penzion s parkovištěm)

Mapa

Mapa

Úvodní tabule

Úvodní tabule

Letecký pohled na zříceninu hradu Šelenburk

Hrad Šelenburk

Zastávky

Úvodní tabule: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin1.pdf
Hrad Cvilín: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin2.pdf
Rostliny: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin3.pdf
Ptáci: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin4.pdf
Mokřad: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin5.pdf
Vodní ptactvo: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin6.pdf
Člověk a les: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin7.pdf
Podrostní hospodaření: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin8.pdf
Mravenci: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin9.pdf
Motýli: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin10.pdf
Zvěř: http://sweb.cz/milan.kosulic/naucna_stezka/cvilin/cvilin11.pdf