Program 2020

 

Zajišťování cílů veřejného zájmu

Jedním z cílů LČR jako státního podniku je zajišťování státní lesnické politiky v oblasti veřejných zájmů na lesích. Tato oblast činnosti LČR je podrobně specifikována v tzv. Programu 2000 a Programu 2020, jejichž kompletní znění naleznete na hlavní stránce www.lesycr.cz  v sekci „dokumenty ke stažení“. V oblasti LS Město Albrechtice jsou jedním z viditelných výsledků této činnosti drobné odpočinkové stavby pro návštěvníky lesa. U nás se vžilo označení „odpočívadla“. 

Několik objektů vybudovaných v rámci Programu 2020: